CENTRUM BATOLE

Předmětem projektu je provoz zařízení poskytující pravidelnou péči o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.
Služba je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte v režimu živnosti volné a vázané a je určena veřejnosti.
Služba bude provozována na ul. Sadová 139, 739 61 Třinec s kapacitou 18 ti míst.
Projekt bude zahájen 1.07.2019.
Zařízení nabídne jak denní tak noční provoz.

Centrum Batole z.s. je realizováno v rámci projektu ,,Centrum Batole" reg.č.  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017227
logo opz