CENTRUM BATOLE

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 

 

Vaše dítě/děti můžete přihlásit na základě vyplněné Žádosti o umístění dítěte do Centra Batole.

Žádost můžete dodat těmito způsoby:
1. odeslat e-mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
2. zaslat poštou na adresu: Centrum Batole, Sadová 139, 739 61 Třinec - Kanada,
3. odevzdat osobně do Centra Batole po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 739 670 919.

Tato forma přihlášení je pouze předběžná. Na základě této Žádosti o umístění dítěte do Centra Batole Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na osobním setkání. Závazné přihlášení dítěte je až po podepsání Smlouvy o poskytování služeb péče o dítě.

Pro úspěšné dokončení přihlášení dítěte do Centra Batole je při podpisu Smlouvy o poskytování služeb péče o dítě nutné doložit patřičné doklady. Prvním dokladem je potvrzený Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do Centra Batole, který Vám vyplní ošetřující lékař dítěte. Dalším dokladem je Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce. V případě, že rodič je OSVČ pak Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ

Centrum Batole je určena dětem, jejichž rodičům umístění dítěte do CB pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Tzn., že minimálně jeden rodič jako zákonný zástupce, anebo opatrovník, nežije-li žádný z rodičů nebo není znám, je zaměstnán/studuje/podniká/je veden na Úřadu práce a intenzivně práci shání. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do CB. V případě jakékoli změny je rodič povinen tuto změnu ihned hlásit a aktualizovat doložení dokladu.

Další informace ohledně provozu CENTRA BATOLE naleznete ve VNITŘNÍCH PRAVIDLECH PROVOZU CENTRA BATOLE.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.


DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

 

DOKUMENTY OSTATNÍ

Centrum Batole z.s. je realizováno v rámci projektu ,,Centrum Batole" reg.č.  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017227
logo opz