Přeskočit na obsah

Centrum Batole

Současný stav dětských skupin

  Současný stav dětských skupin… zvu Vás k přečtení úryvku otevřeného dopisu…

  V Praze dne 1. března 2021

  Vážená paní ministryně,

  dovolte nám reagovat na situaci, ve které se nyní v době nového nouzového stavu nacházejí dětské skupiny, které spadají pod Vaše ministerstvo. Dětské skupiny i při stávající mimořádné situaci zůstávaly až na výjimky dosud otevřené pro rodiče, a to i přes obtíže, které jim toto rozhodnutí způsobovalo. Vedla nás k tomu na jedné straně snaha vyjít vstříc rodičům, kteří zajištění péče o děti potřebují, na straně druhé ovšem také finanční nutnost. Nyní, v návaznosti na uzavření ze strany vlády, se ovšem dostáváme do ještě složitější situace. Jsme si vědomi toho, že v podobné situaci se ocitá celá řada podnikatelů, provozů a firem. Pro ty je ovšem vládou zavedena celá řada kompenzačních opatření. Ta ovšem dětské skupiny z důvodu nastavení ESF dotací nemohou využívat. Kvůli tomu, že dostáváme finance z OPZ tzv. „na provoz“ a neexistuje metodika, která by určila, které náklady jsou financovány z evropských zdrojů a které nikoli, nemůžeme čerpat státní podporu vůbec na nic. Ve skutečnosti je velká část nákladů dětských skupin hrazena z příspěvků od rodičů – našich klientů, o které nyní přicházíme stejně jako celá řada dalších služeb. Navíc přicházíme z velké části o dotace, neboť nastavená Výjimka z výpočtu docházky nám již nepomáhá zajistit finanční udržitelnost. Výjimka z výpočtu docházky byla účinná na jaře, kdy byl pokles v obsazenosti považován za krátkodobý výkyv. Rodiče ovšem z důvodu svých obav nebo nařízených home office odkládají nástupy dětí do dětských skupin. Docházka je z tohoto důvodu nízká dlouhodobě a vydaná Výjimka z výpočtu docházky je zcela neúčinná. Dětské skupiny nemohou čerpat finanční kompenzace (Antivirus C) na mzdy, přesto musíme našim zaměstnancům platit 100 % její náhrady. Dětské skupiny dále nejsou zahrnuty v oprávněných žadatelích pro program Antivirus – nájemné.

  Vážená paní ministryně, děkujeme Vám za přečtení tohoto dopisu a žádáme Vás o urychlené řešení problémů dětských skupin.

  S úctou Mgr. Daniela Celerýnová Ing. Štěpánka Mašlárová a 304 dětských skupin, členů Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.